Förlagets beskrivning

Att döda en fluga... är ett identitetsstärkande läromedel för ungdomar med dövblindhet, men det kan också användas för andra i ungdomarnas närhet. Intervjuerna med föräldrarna är i första hand tänkta för föräldrar, lärare och annan pedagogisk personal – med syfte att ge bakgrund till hur man som förälder tänker och handlar för att barnet skall få bästa möjliga start i livet.

Filmerna är medvetet klippta för att inte lämna färdiga svar på alla frågor som ställs. Vi vill uppmuntra till diskussion och reflektion kring skolval, hörselteknik, teckenspråk m.m. Därför finns också diskussionsfrågor runt varje porträttfilm. Diskussionsfrågorna finns också som en handledning i PDF-format, som kan skrivas ut från DVD-skivan. Produktionen kan ses med svensk text.