Förlagets beskrivning

Den här bildlådan hör till ett läromedelspaket som består av en lärarhandledning med kopieringsunderlag, bildlådor och en video för lärare för ämnet teckenspråk. Läromedelspaketet riktar sig till lärare och elever i specialskolans år 5-7, år 8-10 och gymnasiet. Det innehåller delar som är anpassade efter de olika målgrupperna. Det vill stimulera och utveckla elevernas egen språkproduktion på teckenspråk.

Till materialet hör också video för elever i år 5-7, år 8-10 och gymnasiet.

Idé: Lena Sundström, Maria Hermanson, Ingela Holmström

färg och sv/v, papperskartong