Förlagets beskrivning

Om hösten behandlar grundläggande fakta om årstiden. Den tar upp vilka växter som finns, vad djuren gör, vilka olika högtider vi firar, hurdant vädret är och vilken klädsel som passar till den specifika årstiden.