Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 11 och kursplanen i NO och biologi ska eleverna i åk 1- 3 arbeta med årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas, samt namn på några vanligt örekommande arter, enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet.

Enkla undersökningar som visar, beskriver, förklarar och ger en upplevelse av hur och varför naturen förändras under året är användbara verktyg för att närma sig innehållet i NO utifrån elevernas frågor, erfarenheter och observationer.