Förlagets beskrivning

Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram enligt Gy2011.