Förlagets beskrivning

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel.

Arena 50p, elevbok innehåller åtta teman:

Demokrati och media Sveriges statsskick Europeiska unionen Internationell politik Individen i samhället Välfärden och vardagen Arbetsmarknaden Metod och källor.