Förlagets beskrivning

Amigos är ett av våra mest älskade läromedel i spanska för skolår 6–9. Amigos 4 för år 9 på högstadiet har ett varierat och lustfyllt innehåll som låter eleverna bygga upp sina kunskaper i spanska långsamt och metodiskt.