Förlagets beskrivning

Alla tiders historia Bas vänder sig i första hand till de elever som enbart läser 50 p i historia. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd.

Den inleds med kortfattade epoköversikter över tiden fram till runt 1870 och följs sedan av en grundligare redogörelse av 1900-talets historia fram till idag. Den kronologiska texten kompletteras med tematiska fördjupningar som t.ex. Migration, Folkmord, Brott och straff.