Förlagets beskrivning

Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning.


Appen är framtagen av en sfi-lärare på Komvux i Norrköping och riktar sig främst till ungdomar och vuxna som har ett annat modersmål än svenska och saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Andra tänkbara målgrupper är ungdomar och vuxna med svenska som modersmål som behöver extra läs- och stavningsträning.


Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. Vissa ord förekommer flera gånger med olika foton.