Förlagets beskrivning

Taktil svällpappersbild,  med text i punktskrift. Format: FA44.