Förlagets beskrivning

En ny rolig och språklekande bok med Ajja & Bajja

Den som vill teckna hittar teckenillustrationer för viktiga ord längst bak i boken.