Förlagets beskrivning

Boken erbjuder övningar som går ut på att eleven ska känna igen en inlärd bokstav eller ett kort ord genom att trycka ner en "plopp". Detta ger en variation i lästräningen. Ska användas i den allra första läsinlärningen.