Förlagets beskrivning

En läslära för yngre elever som ska lära sig läsa och skriva punktskrift. Elevernas material finns i både punktskrift och svartskrift. Detta gör det möjligt för lärare, klasskamrater, föräldrar och andra intresserade att följa med i texterna och orientera sig i böckerna. I några av böckerna finns det bilder. Materialet är framtaget med fokus på aktivt deltagande för alla elever i klassen.

Boken innehåller presentationer av alla bokstäverna i alfabetisk ordning. För varje bokstav finns en sida med bild och bokstäver i svartskrift.