Förlagets beskrivning

Abakus- en räkneram som används istället för papper och penna vid beräkningar i matematik för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den är ett användbart räkneredskap som konkretiserar räkneoperationer.  Räkning med abakus skapar variation och tränar elevernas taluppfattning och förståelse för positionssystemet. Redan i förskolan kan abakusen presenteras.  

Finns även som tio-pack, best nr: 13271.