Förlagets beskrivning

¡Vamos! är ett basläromedel i spanska för årskurs 6 till 9. Fokus ligger på den talade spanskan och kunskaperna repeteras grundligt och konsekvent. Allt för att eleverna ska vara väl förberedda för fortsatta gymnasiestudier.Textboken i ÅK 8 innehåller nio huvudkapitel och ett repetitionskapitel efter vardera kapitel 3, 6 och 9. Texterna är spännande och utmanara elever på olika nivåer. Realia-inslag är återkommande i ¡Vamos! Nya grammatiska moment introduceras, men ¡Vamos! ser också till att eleven får repetera sina kunskaper.