Bildtext saknas

Pilen 2-5

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Pc (installeras)
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Pilen 2-5 är fortsättningen på Pilen 1. Ordförrådet är hämtat från Alfamax ordbank steg 2, 3, 4, 5. Läromedelspaketet är avsett för klass- och specialundervisning skolår 3-5. Det kan också användas av äldre elever som har läs- och skrivsvårigheter eller ...

Bildtext saknas

Pilen 6-8

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Pilen 6-8 är fortsättningen på Pilen 2-5. Ordförrådet är utökat med ord från Alfamax ordbank steg 6, 7, 8. Läromedelspaketet är avsett för klass- och specialundervisning skolår 5-6. Det kan också användas av äldre elever som har läs- och skrivsvårigheter...

Bildtext saknas

Pilen 1

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Pilenmodellen är en arbetsmetod i svenska, där eleverna utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift.Pilen följer Lgr 11. Följande moment ingår: ordkunskap, språklära, stavning, ordbildning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse. Pilen 1 är ...

Bildtext saknas

Pilen 2-3

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Pilen 2-3 är fortsättningen på Pilen 1. Ordförrådet är hämtat från Alfamax ordbank steg 2 och 3. Läromedelspaketet är avsett för klass- och specialundervisning skolår 3-4. Det kan också användas av äldre elever som har läs- och skrivsvårigheter eller and...

Bildtext saknas

Pilen 4-5

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Laborativa läromedel
 • Tryckta läromedel
 • Originalversion

Pilen 4-5 är fortsättningen på Pilen 1-3. Ordförrådet är hämtat från Alfamax ordbank steg 4 och 5. Läromedelspaketet är avsett för klass- och specialundervisning skolår 4-5. Det kan också användas av äldre elever som har läs- och skrivsvårigheter eller a...

Bildtext saknas

Bygget

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Välj först vad du vill öva på, t.ex. synonymer. Två ord visas på skärmen, se bild. Du ska avgöra om orden betyder ungefär samma sak. Om du väljer sammansatta ord ska du avgöra om två ord går att bygga ihop. Vid rätt svar får du poäng och en bit av en bil...

Omslagsbild Tivoli

Tivoli

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion

Övar begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och uppe-/nerevokaler i en gammaldags marknadsmiljö. Hälften av spelen kan spelas i par.  Vokal/konsonant: Målaren, Dragkampen, Spöket, Luffaren  Hård/mjuk vokal: Kulspelet, Tjuven, Spårhunden Uppe-/Nerevok...

Bildtext saknas

Mysteriet

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Du är fånge i ett märkligt slott där du går runt och löser uppgifter, samlar nycklar och guldmynt. Det gäller att ta dig upp till översta våningen och ut i friheten. Resultatet sparas varje gång, d.v.s. du fortsätter på den våning där du slutade sist. My...

Bildtext saknas

Ordkryss

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Spelet startar med ett givet ord mitt på en spelplan. Det gäller att placera ut ord på spelplanen, så att alla hänger ihop till en ordfläta. Varje spelare får ett förråd av slumpmässigt valda ord att välja på. Nya ord kan fyllas på. Du lägger ut ord geno...

Omslagsbild Äventyret

Äventyret

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Att hitta betonad vokal i olika ord, för att senare förstå systemet för dubbelteckning. Ca 4000 ord, varav 500 inlästa med både rätt och fel betoning.  Lär dig betoning med hjälp av 7 roliga spel på en ö. Skärmflygning, Strutsjakt, Snorkelbingo, Forspadd...

En liten fågel sitter på en gren och sjunger en ton.

Alfakungen

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Webbaserade läromedel
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Eleven övar på alfabetet i 7 spel och patienser i olika svårighetsnivåer: Fågeln, Riddaren, Narren, Grodan, Kungen, Damen och Utmaningen. Webbversionen har samma layout som originalversionen för PC, men har även ett nytt spel Fågeln. Exempel på innehåll....

Bildtext saknas

Casino

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Casino är ett spännande spel där det gäller att lista ut en hemlig mening, som är ett ordspråk eller tankeväckande citat. Studera hur meningen är byggd med korta och långa ord. Fundera ut en bokstav som kan ingå och klicka på den eller skriv med tangent....

Måltavla uppsatt på ett träd.

Måltavlan 6-8

Spara i lista Sparad i lista!
 • Svenska
 • Pc (installeras)
 • Originalversion
Läromedelsegenskaper:

Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven möjlighet att försöka igen. Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat...

Din sökning gav inga träffar på informationssidor